Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Vi kan hjälpmedel

Hjälpmedelscentralen i Jönköping är en resurs för hela länet. Vi vänder oss till dem som förskriver hjälpmedel och livsmedel för speciella medicinska ändamål i Region Jönköpings län och i länets kommuner och till brukare.

Hjälpmedelscentralen

  • ger råd om produkter och hur de används
  • provar ut hjälpmedel
  • tillhandahåller hjälpmedel och livsmedel för speciella medicinska ändamål
  • specialanpassar hjälpmedel och andra produkter
  • reparerar hjälpmedel
  • återställer och reparerar hjälpmedel för återanvändning
  • informerar och utbildar dem som skriver ut hjälpmedel

Brett sortiment och stort kunnande

Vi köper in hjälpmedel för omkring 55 miljoner kronor och livsmedel för speciella medicinska ändamål för 15 miljoner kronor varje år. Vårt sortiment bestäms i samarbete med sortimentsgrupperna. Där  ingår yrkesgrupper med olika specialkompetenser. Vi har ett stort antal olika hjälpmedel, alltifrån rollatorer, sängar och sittdynor till nutritionspumpar och programvara till datorer.

Vi erbjuder utbildningar och kurser, framförallt för dem som skriver ut hjälpmedel och livsmedel för speciella medicinska ändamål inom kommun och landsting.

Ladda hem

Informationsfolder Hjälpmedelscentralen (pdf, nytt fönster) 

Hjälpmedelscentralen

Bilden föreställer Hjälpmedelscentralens entré. Foto: Johan Werner.

Hjälpmedelscentralen finns vid Länssjukhuset Ryhov, i lokaler som invigdes i december 2011.

Hitta till Hjälpmedelscentralen

Uppdaterad: 2017-04-21
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service