Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Hjälpmedel i Jönköpings län

 

Lån av hjälpmedel för kort tid - personer bosatta i eller utanför Jönköpings län

 

Personer som är i behov av hjälpmedel och som vistas tillfälligt i Jönköpings län skall i möjligaste mån få låna hjälpmedel. De hjälpmedel som lånas ut är de som finns i vårt läns ordinarie sortiment. Hjälpmedlen kan inte anpassas för enskilda brukare utan lånas endast ut i standardutförande. Hjälpmedlen lånas ut max tre månader. Hjälpmedel med låg kostnad rekommenderar vi att brukaren tar med sig eller köper ex sittdyna, griptång mm.
Brukaren svarar själv för kostnaden för hjälpmedlet och eventuella transporter.

Kontakt
Kontakta arbetsterapeuterna eller sjukgymnasterna på närmaste vårdcentral. Du kan också vända dig direkt till hjälpmedelscentralen. Det är viktigt att dessa regler tillämpas i hela länet. även om ni lånar ut ett hjälpmedel direkt från ert lokala förråd skall HMC kontaktas för fakturering av brukaren.

Kostnad för korttidslån av hjälpmedel
150 kronor per hjälpmedel + ordinarie hyra.

Hämtning / transport
Hjälpmedlet hämtas och lämnas på närmaste vårdcentralen eller på hjälpmedelscentralen i Jönköping. Efter överenskommelse kan hjälpmedlet transporteras till den plats i vårt län som brukaren skall vistas på. Kostnaden för transport debiteras med 250 kronor i vardera riktningen. Vid lån av säng eller annat skrymmande hjälpmedel som kräver 2 personer för distribution är avgiften 800 kronor i vardera riktningen. Moms tillkommer.

Ansvar för hjälpmedlet
Brukaren ansvarar för att hjälpmedlet sköts under lånetiden och att det återlämnas väl rengjort.

 

Lån av "extra" hjälpmedel för personer bosatta i Jönköpings län

Det förekommer att våra brukare vill låna hjälpmedel för att t ex använda i sommarstugan eller när de vistas hos andra personer än i sin egen bostad.

Enligt vår handbok kan förskrivning av hjälpmedel till fritidsboende eller fritidssysselsättningar inte ske.  Brukaren får ta med sig de hjälpmedel som har förskrivits för att använda i den ordinarie bostaden.

Undantag för mycket skrymmande hjälpmedel
Om brukaren behöver personlyft och/eller säng i den tillfälliga bostaden kan dessa  lånas ut tillfälligt. Samma regler som för personer från annat län gäller då. Brukaren betalar alltså själv för dessa hjälpmedel och eventuell transport. Se ovan.
 

Kontakta HMC för att beställa, fakturera etc.

Dubbelförskrivning

Dubbelförskrivning = förskrivning av två lika hjälpmedel, får endast ske i mycket begransad omfattning. Ibland kan det dock vara nödvändigt av mycket starka praktiska skäl eller medicinska orsaker.

Det finns ingen möjlighet för brukaren att enligt nuvarande regelverk själv hyra eller köpa exemplar nummer två genom landstinget. Förskrivaren måste ta ställning till om förskrivning är motiverat och i så fall förskriva två hjälpmedel. Om brukaren vill ha ex två rollatorer ändå, får brukaren köpa detta från lämplig leverantör.

Ansvarig

Lovisa von Goës
Hjälpmedelscentralen

 

Mer information

Kundservice Hjälpmedelscentralen
036 - 32 87 00 (8.00-16.00)

 

Uppdaterad: 2015-01-12
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service