Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Ledning

Lovosa von Goës, hjälpmedelschef. Mats Uddemar, sektionschef hjälpmedel. Mats Uddemar, sektionschef hjälpmedel.

Lovisa von Goës
Verksamhetschef

010-242 87 11

Marika Byrd
Enhetschef

010-242 87 15

Göran Dalslätt
Enhetschef

010-242 87 07

Uppdaterad: 2017-06-02
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service