Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Referensgrupp AKO

Referensgrupper med deltagande av allmänläkarkonsulter, AKO, kan finnas inom de tre sjukvårdsområdena med syfte att utgöra rådgivningsstöd i åt Fakta Referensgrupp vid utformning av Faktadokumenten.

Referensgrupp AKO - Jönköping

 • Staffan Ekedahl, sammankallande
 • Susanne Ekedahl (Fakta kardiologi)
 • David Tell (Fakta infektion)
 • Karin Jönsson (Fakta barn)
 • Hans Lingfors (Fakta levnadsvanor)
 • Jan Mångs (Fakta hud)
 • Martina Gustavsson (Fakta barn och Fakta psykisk hälsa - barn och ungdomar)
 • Axel Petersson ( Fakta Ortopedi)
 • Maria Skogh (Fakta geriatrik)
 • Christina Zetterlund (Fakta nefrologi, adj radiologi)
 • Birte Lucht (Fakta palliativ vård)
 • Eva Gustafsson ( Fakta geriatrik)
 • Eva Arvidsson (FoU)
 • Johanna Rosander, administrativ samordnare

 

 

 

Mer information

Referensgrupp AKO arbetsmaterial (begränsad behörighet, nytt fönster)

 

Mötestider AKO/Fakta referensgrupp 2018

 • 31 januari: Herrgården, Erik Dahlbergrummet, M9, kl 8.00-10.00
 • 28 februari: Lärcentrum Ryhov (samma plan som huvudentrén vid biblioteket). Nyckel hämtas i patientinformationen.
 • 28 mars: Herrgården, Erik Dahlbergrummet, M9, kl 8.00-10.00
 • 25 april: Herrgården, Kaptensrummet, M9, kl 8.00-10.00
 • 30 maj: Herrgården, Kaptensrummet, M9, kl 8.00-10.00
Uppdaterad: 2018-01-16
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion