Region Jnkpings ln Tillsammans för en jämlik hälsa
plus.rjl.se/forenjamlikhalsa

Länsdialog 1 - Hälsoskillnader i Jönköpings län. Statistik och kommunikation med närsamhället.

Första länsdialogen ägde rum onsdagen den 11 december kl. 09:30-15:30 på Hooks Herrgård.

Under dagen utbyttes erfarenheter utifrån två teman:

Statistiska underlag som beskriver folkhälsan.
Finns underlag som visar på behov utifrån ett jämlikhetsperspektiv? Hur används underlagen?

 1. Kommunikation med närsamhället
  Finns exempel där det görs? Hur används det?

Program

09:00 Kaffe

09:30 Syfte och målet med resan

10:15 Planeringsunderlag för jämlik hälsa (introduktion och dialog i grupper)

12:30 Lunch

13:30 Kommunikation med närsamhället (introduktion och dialog i grupper)

14:45 Förberedelser inför nästa länsdialog, arbete på hemmaplan.

15:15 Avslut och kaffe

Deltagarlista länsdialog 1

Deltagarlista länsdialog 1 (pdf, nytt fönster)

Dokumentation från länsdialog 1

Länsdialog 2 - Arbetssätt och strategier

Den andra länsdialogen äger rum onsdag den 5 februari kl. 09:30-15:30 på Vrigstad värdshus. Syftet med länsdialog 2 var dels att återkoppla första dialogens tema om planeringsunderlag och dialog med närsamhället, dels att gemensamt belysa arbetssätt och strategier som är framgångsrika eller som fattas i dagens folkhälsoarbete.

Ett viktigt mål för dagen var att alla hade en gemensam och tydlig bild av vad vi menar med en länsstrategi och innehållet i en sådan. Ett annat mål är att vi har påbörjat en identifiering av arbetssätt som vi vill förstärka och implementera utifrån ett jämlikhetsperspektiv.

Förberedelser inför länsdialog 2

 1. Utifrån befintligt planeringsunderlag/statistik – välj en målgrupp som ni vill veta mer om. Motivera varför ni valt just den målgruppen ni valt. Valet av målgrupp kan t ex utgå ifrån det ni ser i statistiken, erfarenheter och signaler från verksamheten eller samhället. Har ni pratat med målgruppen?
 2. Kort kunna presentera de arbetssätt/strategier ni använder i folkhälsoarbetet idag. Ta med aktuella strategier och planer.
 3. Förankring och information på hemmaplan.

Förbered er på att kunna berätta om ovanstående i grupp.

Program

09:00 Kaffet är framdukat

09:30 Syfte och mål för dagen, Länsnivå: Strategier kopplat till jämlikhet i hälsa – miljö, arbetsliv, jämställdhet, integration, Lokal nivå: Dialog i grupp om lokala strategier och planer samtutvecklingsbehov

12:00 Lunch

13:00 Framgångsrika arbetssätt i länet – goda exempel som gör skillnad för individen, Dialog i grupp – målgrupper och prioriteringar

14:45 Förberedelser inför nästa länsdialog, arbete på hemmaplan.

15:15 Avslut och kaffe

Dokumentation Länsdialog 2

Länsdialog 3 - Vad kostar den ojämlika hälsan?

Den tredje länsdialogen äger rum onsdag den 3 april kl. 09:30-15:30 på Kungsporten i Huskvarna. Vägen fortsatte mot en samlad länsstrategi för folkhälsoarbetet i Jönköpings län. Under senaste halvåret har team från länets alla kommuner och representanter från civilsamhälle och länsakörer samlats på länsdialoger för att fördjupa samverkan kring hur vi systematiskt planerar, genomför, följer upp och tar beslut för en jämlik hälsa.

En länsgemensam grund för hur vi gör hälsoekonomiska beräkningar är en viktig del i länsstrategin. Dagen blev uppstarten på en process för hur vi i Jönköpings län bättre kan förstå och beräkna värdet av preventiva och hälsofrämjande insatser.

Landets främsta expert på området, nationalekonomen Ingvar Nilsson, föreläste och utbildade under dagen. Han började med en öppen föreläsning på temat ”Vad är prislappen för utanförskapet?”. Den riktade sig särskilt till politiker och ledningsfunktioner, men alla nyfikna var välkomna. Ingvar fortsatte sedan med en räknestuga med ett begränsat antal deltagare.

Innehåll och program

09:00 Kaffet är framdukat

09:30 Inledning

09:45 Öppen föreläsning med Ingvar Nilsson; Vad är prislappen för utanförskapet?

12:00 Lunch

13:00 Två parallella spår;
1. Räknestuga med Ingvar Nilsson (begränsad målgrupp)
2. Länsdialog 3 med kommunteam och länsrepresentanter
(Kaffe serveras under eftermiddagen)

15:15 Summering från räknestuga och länsdialog

15:30 Avslut

Föreläsning med Ingvar Nilsson: Vad är prislappen för utanförskapet?

Nationalekonomen Ingvar Nilsson har i trettio års tid intresserat sig för marginaliserings och utanförskapsekonomi genom att  titta närmare på frågor som handlar om varför människor marginaliseras och hur satsningar på förebyggande insatser och rehabilitering kan ge utdelning på längre sikt. Den i Sverige äldsta och mest spridda modellen är Socioekonomiskt bokslut, utvecklad av nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog. Den väger kostnaden för en viss insats mot en omfattande beräkning av kostnaderna för att inte göra insatsen.

Utanförskap och marginalisering av människor i samhället kostar mycket, såväl i mänskligt lidande som i pengar. Vad behövs för att investera i folkhälsa och för att praktiskt använda samhällsekonomiska analyser på lokal, regional nivå?

Ingvar Nilsson berättade om hur hälsoekonomin kan fungera som ett stöd för verksamhetsansvariga när de beslutar om olika förebyggande insatser och rehabilitering. Vem betalar, vem gynnas och vem missgynnas av en insats rent ekonomiskt.

Räknestuga med Ingvar Nilsson

Vi hade förmånen att erbjuda en konkret räknestuga med Ingvar Nilsson som riktade sig till verksamhetskunniga och ekonomer från länets kommuner och Landstinget. Deltagarna gjorde konkreta beräkningar utifrån modeller för det hälsoekonomiska värdet av investeringar i folkhälsa och minskat utanförskap.

Målgrupp och förberedelser inför räknestugan

Förutom de som deltod i länsdialogen riktade sig förmiddagens föreläsning med Ingvar Nilsson särskilt till politiker och ledningsfunktioner. För bästa resultat behövde både verksamhetsrepresentant och ekonom vara representerad. En viktig del av förmiddagen var dialogen om verksamhet i förhållande till ekonomin. Förmiddagens föreläsning var en förutsättning för att kunna delta i räknestugan. Max antal deltagare var 30 personer. För att möjliggöra deltagande från samtliga kommuner var deltagandet begränsat till:

 • 2 personer per kommun (en ekonom och en verksamhetskunnig)
 • 4 personer från Landstinget (ekonomer och verksamhetskunniga)

Deltagarlistor länsdialog 3

Förberedelser inför länsdialog 3

Förberedelserna gäller kommunteam och länsaktörer som deltar på eftermiddagens länsdialog.

 1. På länsdialog 2 presenterades en struktur för länsstrategin. Den bygger på ett systematiskt arbetssätt där vi vet hur vi planerar, genomför, följer upp och tar beslut i folkhälsoarbetet.  Varje kommunteam och länsaktör tar med sig en kort beskrivning av hur ni ser på nuläget och vad som behöver utvecklas utifrån planering, genomförande, uppföljning och beslutstagande. På länsdialogen kommer vi  tillsammans särskilt lyfta behov utifrån uppföljning och beslutstagande.
 2. Varje kommun utser ekonom och verksamhetskunnig för deltagande på eftermiddagens räknestuga.
 3. Landstinget utser totalt fyra ekonomer och verksamhetskunniga för deltagande på eftermiddagens räknestuga.
 4. Marknadsföra förmiddagens öppna föreläsning med Ingvar Nilsson.

Dokumentation Länsdialog 3

Föreläsning med Ingvar Nilsson

 

 

 

Kontakt

Jesper Ekberg, folkhälsochef
Folkhälsa och sjukvård
Landstinget i Jönköpings län
Box 1024, 551 11 Jönköping
072-246 86 88

Aida Halavac
Folkhälsoplanerare, Höglandet
070-350 80 06

Paula Bergman
Folkhälsoplanerare, Jönköping, Habo, Mullsjö
070-698 01 00

Therese Rostedt
Folkhälsoplanerare, Gnosjö, Gislaved, Värnamo och Vaggeryd
070-211 31 97

Johanna Eriksson
Webbansvarig

Landstingets kansli
Sektion Folkhälsa

Postadress:
Box 1024, 551 11 Jönköping
Besöksadress:
Husargatan 4, Jönköping

 

Dela denna sida:

Facebook Epost Twitter Pusha Delicious Google Vad är det här?
Uppdaterad: 2014-11-24
Jesper Ekberg, Folkhälsa och sjukvård