Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

A perfect Lover - en teatermonolog

A perfect Lover är en teatermonolog om att göra debut till varje pris. Vem är man när man älskar och vem vill man vara? Hur skapas sexuell identitet i mötet med andra?

Pjäsen är tänkt att fungera som ett komplement till sex- och samlevnadsundervisningen på gymnasiet och är en unik och uppskattad pjäs som berör eleverna på djupet och öppnar upp för samtal.

Till föreställningen ingår ett handledningsmaterial vilket möjliggör en röd tråd i sex- och samlevnadsundervisningen med pjäsen som utgångspunkt.

A perfect Lover kan med fördel användas tillsammans med Vem är jag? arbetsbok för identitet och självbild.

Vem är jag?

Information/bokning

A perfekt Lover, Smot (nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-02-06
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion