Region Jnkpings ln Äldre
plus.rjl.se/samverkan

Vård och omsorg vid demenssjukdom

Just nu pågår arbete med att i samverkan ytterligare förbättra kvaliteten på demensvården i Jönköpings län. Målet är en god och jämlik behandling för personer med demenssjukdom.

Nya Nationella riktlinjer för personer med demens är ute på remiss från Socialstyrelsen, den första remissversionen finns här.

Gemensam handlingsplan med specifika målsättningar inom samverkansområdena kommer tas fram utifrån de nya riktlinjeområdena. Vid demenssjukdom är det viktigt med tidig upptäckt, utredning och diagnos. Svenska Demensregistret (SveDem) och Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD) är de två kvalitetsregister som används för att säkerställa och utveckla demensvården.

SweDem, Svenska Demensregistret (nytt fönster)

BPSD,  Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (nytt fönster)

Rutinbeskrivning för vård av demenssjuka

Kontakter

Emma Grundström
FoUrum, Kommunal utveckling

0702-230 33 06

Ulrika Stefansson
Folkhälsa och sjukvård

076-72 441 72

Uppdaterad: 2017-09-27
Ulrika Stefansson, Regionledningskontoret, Verksamhetsnära funktion