Region Jnkpings ln Äldre
plus.rjl.se/samverkan

God rehabilitering efter stroke

I Jönköpings län drabbas ungefär 1000 personer av stroke varje år. Den som drabbats av en stroke har ofta behov av någon form av rehabilitering. Det pågår utvecklingsarbete i samverkan som syftar till att utveckla och stärka rehabiliteringskedjan på sjukhus, vårdcentral och inom kommunal verksamhet.

På uppdrag av stragtegigrupp äldre har en processgrupp bildats. Ett antal förbättringsområden är identifierade, områden som i nationella riktlinjer för strokesjukvård lyfts fram som prioriterade områden.

Arbete med strokeprocessen i Jönköpings län omfattar folkhälsa och prevention, information till befolkningen, akutvård, rehabilitering och sjukdomens konsekvenser och stöd till anhöriga.

Mötesanteckningar Länsgrupp Rehabilitering efter Stroke

 

Kontakter

Ann Lund
FoUrum, Kommunal utveckling

 

Ulrika Stefansson
Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län

036-32 42 29, 076- 72 441 72

Uppdaterad: 2017-11-09
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling