Region Jnkpings ln Äldre
plus.rjl.se/samverkan

Processgruppens minnesanteckningar

Minnesanteckningar

2017-06-07

2017-03-09

2017-01-25

 

 

 

Deltagare processgrupp

Malin Hegen, Ingrid Isaksson, Annika Löfstedt, Anna Fagerberg, Pia Lindell, Charlotte Jansson, Christina Gisler, Marie Kemi, Cecilia Pettersson, Ulrika Stefansson och Emma Grundström

Kontaktuppgifter till alla

Mötesplanering

30 maj, Regionens hus

Emma Grundström
FoUrum, Kommunal utveckling

 

Ulrika Stefansson
Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län

036-32 42 29, 076- 72 441 72

Uppdaterad: 2017-06-29
Ulrika Stefansson, Regionledningskontoret, Verksamhetsnära funktion