Region Jnkpings ln Äldre
plus.rjl.se/samverkan

Äldre och kultur

Många projekt pågår inom området äldre och kultur:

Att ha en social och meningsfull vardag är viktigt för alla, inte minst när man blir äldre och de naturliga nätverken kanske minskar i omfång.

För att stärka det sociala innehållet i vård och omsorg har ett samarbete påbörjats mellan länets kommuner och landsting, med representanter även från Hälsohögskolan samt seniorer. Samarbetet syftar till att driva synssätt och arbetssätt där alla som arbetar med äldre människor på olika sätt verkar för att äldre ska ha möjlighet att leva ett meningsfullt, hanterbart och begripligt liv, oavsett livssituation.

Vårt gemensamma synsätt säger att som äldre vill jag kunna:

  • fortsätta finnas i sociala sammanhang
  • fortsätta att leva mitt eget liv – hela livet
  • fortsätta vara den jag är och behålla min personlighet
  • ha en meningsfull tillvaro
  • åldras med värdighet
  • välja att göra meningsskapande aktiviteter och ibland prova nytt

Fokus ska ligga på salutogen omsorg, vilket innebär att se och främja det friska. För att uppnå det behöver det finnas personal med rätt kompetens och olika hjälpmedel för att kompensera eventuella funktionsnedsättningar.

Kontakter

Ewa Timén
Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län

036-32 41 88

Uppdaterad: 2014-12-23
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling