Region Jnkpings ln Sex- och samlevnadsundervisning
plus.rjl.se/sexochsamlevnad

Om sex och samlevnadsundervisningen

Sex- och samlevnadsarbetet i skolan kan sägas vila på tre ben:

  1. Den ena delen är ett vardagsarbete. Det innebär att svara på frågor, att ta itu med olika situationer eller händelser som inträffar i vardagen och som tangerar kunskapsområdet sexualitet och samlevnad.
  2. Den andra delen är speciella lektioner eller samtalsgrupper när man har en dialog, helst i halvklass, antingen blandade eller könsspecifika elevgrupper kring frågor som rör sexualitet, kärlek, jämställdhet, med mera.
  3. Den tredje delen är den som är särskilt markerad i läroplanen, nämligen att sex- och samlevnad vävs in i olika ämnen - utifrån ämnen som historia, religion, svenska, engelska, biologi och samhällskunskap

Skolans värdegrund och uppdrag från läroplanen:

  • Grundläggande värden
  • Förståelse och medmänsklighet
  • Saklighet och allsidighet
  • En likvärdig utbildning
  • Rättigheter och skyldigheter
  • Skolans uppdrag
  • God miljö för utveckling och lärande

Tips och synpunkter:

Du, som är lärare har möjlighet att påverka utvecklingen av den här webbsidan genom att bidra med tips och idéer från dina erfarenheter. Skicka förslag till nedanstående adress. 

Kontaktperson

Therese Rostedt
Folkhälsoplanerare
Folkhälsa och sjukvård,
Landstinget i Jönköpings län
 
0382-46603, 070-211 31 97  

Uppdaterad: 2013-12-10
Therese Rostedt, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling