Region Jnkpings ln Arbetsterapi
plus.rjl.se/arbetsterapi

Ledningsgrupp VFU

 

Kansli Futurum


Karin Thörne
ordförande i Futurums ledningsgrupp för VFU
övergripande studierektor
karin.thorne@rjl.se

Agneta Delis
utbildningsledare
agneta.delis@rjl.se

Helena Andén
helena.anden@rjl.se

Veronica Hanson (föräldraledig)
VFU-koordinator
veronica.hanson@rjl.se

Emelie Andersson
VFU-koordinator
emelie.a.andersson@rjl.se

Inger Svahn
VFU-koordinator
inger.svahn@rjl.se

 

Regionalt övergripande VFU-ansvarig


Arbetsterapeut
Marlene Alfenek
marlene.alfenek@rjl.se

Audionom
Sara Jansson
sara.jansson@rjl.se

Barnmorska
Carin Boij
carin.boij@rjl.se

Biomedicinsk analytiker, laboratoriemedicin
Sofie Svensson
sofie.t.svensson@rjl.se

Biomedicinsk analytiker, klinisk fysiologi
Anna Göransson
anna.goransson@rjl.se

Dietist
Kerstin Ramfelt
kerstin.ramfelt@rjl.se

Farmacevt
Malin Holmqvist
malin.m.holmqvist@rjl.se

Fysioterapeut
Kerstin Park Gunnarsson
kerstin.park.gunnarsson@rjl.se

Logoped
Annika Ståhl
annika.stahl@rjl.se

Läkare slutenvård
Jonas Lind
jonas.lind@rjl.se

Läkare primärvård
Maria Mauritz
maria.mauritz@rjl.se

Psykolog
Nina Bengtsson
nina.bengtsson@rjl.se

Linda Viberg
linda.viberg@rjl.se

Röntgensjuksköterska 
Hanna Eckert Renquist
hanna.eckert.renquist@rjl.se

Sjuksköterska grund
Maria Koldestam
maria.koldestam@rjl.se

Sjuksköterska specialist
Karin Johansson
karin.m.johansson@rjl.se

Socionom
Margareta Petersson
margareta.petersson@rjl.se

Tandhygienist
Charlott Karlsson
charlott.karlsson@rjl.se

Undersköterska/skötare
Ingela Pettersson
ingela.pettersson@rjl.se

Vårdadministratör
Lise-Lott Prebner
lise-lott.prebner@rjl.se

Kontakt

Professionsansvarig
Marlene Alfenek


 

Uppdaterad: 2017-10-24
Marlene Alfenek, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri och rehabilitering