Region Jnkpings ln Arbetsterapi
plus.rjl.se/arbetsterapi

Ledningsgrupp VFU

 

Futurums kansli

Karin Thörne ordf

Helena Andén

Ulla Hansson Green


Förvaltningsrepresentanter

Agneta Delis

Primärvård i Landstinget i Jönköpings län

Inger Svahn  

Höglandssjukhuset 

Eva-Mari Blomqvist

Värnamo Sjukhus

Anna Österström

Medicinsk diagnostik

Berith Hedberg

Länsjukhuset Ryhov
 

Professionsansvariga

Eva Herremo 

Audionomer, Dietister, Farmacepter, Logopeder, Psykologer, Socionomer, Tandhygienister

 Ing-Britt Häger

Arbetsterapeuter

Lise-Lott Prebner

Vårdadministratörer

Ann-Sofie Kammerlind

Sjukgymnaster

Jan-Erik Karlsson

Läkare

Maria Koldestam

Sjuksköterskor

Sanna Wahlström

Medicinsk diagnostik

Kontakt

Professionsansvarig
Ing-Britt Häger

Uppdaterad: 2014-02-10
Ing-Britt Häger, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri och rehabilitering