Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Pågående bedömningar, Regionala metodrådet, sydöstra sjukvårdsregionen

Metodrådet arbetar för närvarande med följande uppgifter
  1. Intraoperativ strålbehandling med Intrabeam som tilläggsbehandling vid bröstcancer. Rapport tillsammans med SBU (Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering) och med CAMTÖ – Metodrådet i region Örebro Län

  2. Finns vetenskaplig evidens för att införa allmän MRSA screening inom mödrahälsovården
     

Kontaktpersoner

Ordförande: Elvar Theodorsson, Linköping

Sekreterare: Lena Lindgren, Linköping

Uppdaterad: 2017-12-11
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion