Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Pågående bedömningar, Regionala metodrådet, sydöstra sjukvårdsregionen

Metodrådet arbetar för närvarande med följande uppgifter
  1. Navigationssystem för att med hjälp av datortomgraf rikta nålar vid ablation av levertumörer.

  2. Vetenskaplig evidens för betydelsen av den tid som går från symptom till insatt behandling vid akuta sjukdomstillstånd

  3. Intraoperativ strålbehandling med Intrabeam som tilläggsbehandling vid bröstcancer. Rapport tillsammans med SBU (Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering) och med CAMTÖ – Metodrådet i region Örebro Län

Kontaktpersoner

Ordförande: Elvar Theodorsson, Linköping

Sekreterare: Lena Lindgren, Linköping

Uppdaterad: 2017-09-11
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion