Region Jnkpings ln Äldre
plus.rjl.se/samverkan

Läkemedelsanvändning för äldre

När äldre personer använder många läkemedel kan det innebära en ökad risk för biverkningar och läkemedelsinteraktioner.

I Jönköpings län har arbetet sin utgångspunkt i en länsövergripande handlingsplan, vilken syftar till att skapa förutsättningar för och bidra till bättre kvalitet inom just det området.

På webbplatsen Region Plus finns beskrivningar och verktyg som riktar sig till personal inom vård och omsorg och som ska ligga till grund för det dagliga arbetet:

 

Under 2015-2016 pågick ett projekt för Förbättrad läkemedelshantering i kommunal verksamhet.
Information och slutrapport:

Läkemedelsprojektet - optimerad läkemedelshantering för patienter i ordinärt och särskilt boende

Kontakter

Ann-Charlotte Mattsson
apotekare
036-32 52 24

Uppdaterad: 2017-05-22
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service