Region Jnkpings ln Äldre
plus.rjl.se/samverkan

Förebyggande arbete/vårdprevention

Undernäring, fall, trycksår och ohälsa i munnen är kopplade till varandra och viktiga att förebygga oavsett medicinsk diagnos eller var vård och omsorg sker.

Senior alert är ett unikt nationellt kvalitetsregister. Registrering i Senior alert ger möjlighet till ett systematiskt förbättringsarbete med direkt återkoppling av resultat.

Registret vänder sig till alla som bedriver vård och omsorg och som vill arbeta systematiskt med att förebygga

  • fall
  • trycksår
  • undernäring
  • ohälsa i munnen
  • blåsdysfunktion (inkontinens)

Det förebyggande arbetssättet och registret används inom såväl slutenvård, primärvård som kommunal verksamhet. Senior alert stärker det tvärprofessionella arbetssättet och bidrar till utveckling av den förebyggande processen för de äldre.

 

Kontakter

Susanne Lundblad
Utvecklingsledare, Qulturum

0767-23 20 02

Senior alerts webbplats

Senior alert (nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-05-22
Susanne Lundblad, Qulturum, Verksamhetsnära funktion