Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

Dokumentation

Ett urval av dokumentation och rapporter från dialogmöten, workshopar, seminarier, föreläsningar där plattformen funnits med. Länkar till Sommardialogerna till höger.

 

Vinterdialog i Jönköping, 14 mars 2014

Länkar och dokumentation till det som hände.

 

Nationella Kvalitetsregisterkonferensen
10-11 oktober 2013

i Karlstad 2013, Arrangör: SKL
Dokumentation. Nationella plattformen presenterade projektet Lärmodeller, med mera.

Studenter fick särskilt lärandespår på konferensen - en artikel (pdf, nytt fönster)

 

Kvalitetsforum i London, april 2013

Rapport om The International Forum on Quality & Safety in Health Care, London 16-19 april 2013, sammanställd av Torie Palm Ernsäter. Denna konferens är en av de största i världen om kvalitet och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård. Konferensen genomförs årligen, till exempel i Göteborg 2016. Nationella plattformen har varit med och ordnat studentspår vid några av konferenserna. Webbaddress: http://internationalforum.bmj.com/

 

Vinterdialog i Linköping 7 mars 2013

Artikel och bilder från Vinterdialog

 

Workshop 5 mars 2013:

Hur förmedlar och nyttiggör vi förbättringskunskap för studenter och medarbetare i hälso- och sjukvården? Plats: Hälsohögskolan i Jönköping.

Dokumentation, film från Paul Bataldens föreläsning, bilder etc.

 

Årlig nationell & internationell konferens

Utvecklingskraft - en konferens om förbättringsarbeten inom hälso- och sjukvården, arrangeras årligen av Region Jönköpings län/Qulturum. Lärandeprojektet och plattformen presenterad bland annat 2012.

Mikrosystemfestivalen - internationell konferens om förbättringskunskap, ledning, mikrosystem, lean med mera - arrangeras årligen av Region Jönköpings län/Qulturum. Lärandeprojektet och plattformen presenterad bland annat 2012.

Gotland

Rapporter från två kurser i förbättringskunskap för team med bl a ST-läkare. Goda exempel! (Rapport 2009-2010 resp Rapport 2011-2012).

Linköping:

Staffan Pelling om en dag i Linköping om förbättringskunskap (maj 2008).

Sommardialoger

2016 arrangerades ingen Sommardialog.

Sommardialogen 2015

Sommardialogen 2014

Sommardialogen 2013

Sommardialogen 2012

Sommardialogen 2011
 

Historik

Se även text i fliken Historik

Webb-redaktör

Rolf Bardon

Uppdaterad: 2017-02-19
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion