Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

Kontakta oss

Arbetsgruppen för Nationella plattformen:

 • Margareta Albinsson
  Region Skåne
 • Boel Andersson-Gäre
  Futurum, Region Jönköpings län
  boel.andersson.gare@rjl.se
 • Bo Bergman
  Chalmers Tekniska högskola, Göteborg/Centre for Healthcare Improvements
  bo.bergman@chalmers.se
 • Michael Bergström
  Sveriges Kommuner och Landsting
  michael.bergstrom@skl.se
 • Lotta Copland
  Sektionen för klinisk nutrition, Dietisternas riksförbund
  lotta.copland@vgregion.se
 • Johanna Dahlberg
  Medicinska fakulteteten, Linköpings universitet
 • Torie Palm Ernsäter
  Svensk sjuksköterskeförening
 • Tomas Kirkhorn
  Lunds universitet, Medicinska fakulteten
  Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Medicinsk teknik

 • Christina Lundqvist
  Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
  christina.lundqvist@fsa.se
 • Staffan Pelling
  Medicinska fakulteteten, Linköpings universitet
  staffan.pelling@liu.se
 • Frida Eriksson

  Förbundet Fysioterapeuterna
 • Maud Paadar
  Memeologen, Västerbottens läns landsting
  maud.paadar@vll.se
 • Karin Thörne
  Svenska Läkaresällskapet,
  Futurum, Region Jönköpings län
  karin.thorne@rjl.se
 • Helle Wijk
  Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
  heller.wijk@fhs.qu.se

Adjungerad:

 • Rolf Bardon
  Qulturum, Region Jönköpings län

Organisationer i arbetsgruppen

nya logotyper jan 2017

Region Skåne-logotyp

Dietisternas riksförbund, logotyp

Lunds universitet logga

Webb-redaktör

Rolf Bardon

 

Uppdaterad: 2017-05-05
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion