Region Jnkpings ln Äldre och kultur
plus.rjl.se/aldreochkultur

Språkcafé 2012/2013
 

2013-02-05

Konceptet "En känsla av skönt" går nu vidare till flera andra orter i länet och nu också i Studieförbundet Vuxenskolans regi med stöd av "Med gemensam kraft - för ett rikt liv som senior".

 

2013-01-17

Delar av gruppen samt cirkelledare Laila Norss var inbjudna till Hälsohögskolan och arbetsterapeutprogrammet för att presentera projektet och visa sina alster.

Laila och deltagarna förevisade konsten och berättade om sina erfarenheter under skapandet. (Se artikel i Smålandsposten 2013-01-18.)

Projektet är utvärderat av två arbetsterapeutstudenter, Marie Gärdeborg och Jennie Livh, i form av ett examensarbete. Studenterna har intervjuat deltagarna och resultatetvisar att deltagarna har uppskattat att delta i konstgruppen och att det var betydelsefullt för dem att ha något att komma till. Aktiviteterna som erbjöds upplevdes meningsfulla och deltagandet ledde till ett ökat välbefinnande.

Gruppverksamheten har även bidragit till en möjlighet att öka delaktigheten då deltagarna haft något att komma till samt att den språkliga förmågan förbättrats hos några av dem. Den sociala miljön har till stor del bidragit till det positiva resultatet. Detta då gemenskapen varit god, att deltagarna känt sig trygga och sedda samt att de kunnat lära av varandra.

Konceptet kommer att föras vidare till andra Vuxenskolor inom Jönköpings län för att förhoppningsvis på sikt kunna införlivas i ordinarie verksamhet.

Kommentarer från några av deltagarna:

 ”Det här med konst eller det här har varit jättekul... Jättefint… Jag skulle helt klart vilja fortsätta med konst”.

  ”Jag har aldrig hållit på mycket med det här innan, men det var ju jättekul vet du… Först så trodde man ju att 'Vad är detta?'. Det var ju helt nytt då va och så vet du... Det har varit bättre än jag trodde”.

 

2012-12-12

I december avslutades konstprojektet ”En känsla av skönt” med en utställning i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Nässjö. Lokalen var fylld av anhöriga och andra inbjudna gäster som bjöds på visning av konst och en pantominföreställning, (se denna länk).

Malning12Malning9

 

   mantavla

     

2012-10-01

"En känsla av skönt" är arbetsnamnet på gruppen som har startat sin verksamhet med skapande aktiviteter. Projektet kommer att följas och utvärderas av två arbetsterapeutstudenter i form av en kandidatuppsats.

Akrylmålning till musik av Pavarotti

En av deltagarna berättar om vilka färger han känner när Pavarotti sjunger:"Pavarotti är både glada färger och mörkare färger beroende på tonläge".

Man som målar Foto:Laila Norss

 

Kontakt

Ann Johansson
projektkoordinator Med gemensam kraft -för ett rikt liv som senior
Folkhälsosektionen
Landstinget i Jönköpings län
0709-52 82 61
ann.johansson@hhj.hj.se

Eva Timén
folkhälsoplanerare, Folkhälsosektionen,
Landstinget i Jönköpings län
036-32 41 88
eva.timen@rjl.se

Paula Bergman
folkhälsoplanerare, Folkhälsosektionen,
Landstinget i Jönköpings län
036-32 42 11
paula.bergman@rjl.se

 

Uppdaterad: 2013-10-11
Ann Johansson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion