Region Jnkpings ln Amningsstrategi
plus.rjl.se/amningsstrategi

Barnklinikens roll

Barn som behöver vård på barnkliniken - Neonatalvårdsenheten och Barnvårdenheten - bemöts amningsvänligt. De ”tio stegen till lyckad amning” gäller fullgångna friska barn och används vid sjukhusvistelse i anpassad form utifrån det enskilda barnet.

På barnkliniken möts familjen av amningsvänliga rutiner, kunnig personal och en stödjande miljö. Familjen ska så långt det är möjligt ges plats att bo på avdelningen för att dygnet runt kunna vara nära sitt barn. Det stödjer anknytningen och främjar amning.

Kontakt

 

Uppdaterad: 2018-02-08
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård