Region Jnkpings ln Amningsstrategi
plus.rjl.se/amningsstrategi

Kvinnohälsovårdens roll

Kvinnohälsovårdens personal ska bidra till en positiv inställning till amning och realistiska förväntningar inför kommande amning genom att:

Tidigt i graviditeten

 • Samtala kring amning. En bra start för att öppna upp till amningssamtal tidigt i graviditeten, kan vara att fråga kvinnan om graviditetssymtom. Många har ömma bröst och samtalet kan därför handla om hur brösten förbereder sig under graviditeten.
 • Lyssna in kvinnans/parets erfarenheter och funderingar kring amning.
 • Dokumentera
 • Vid läkemedelsanvändning, ta reda på om mamman kan amma.
 • Uppmuntra paret att delta i Föräldraträffar/aulaföreläsningar om detta erbjuds.

Vid besök v.25

 • Dela ut Amningsplan och uppmana mamman att fylla i den till nästa besök.
 • Uppmuntra partnerns delaktighet.
 • Stärk kvinnans självtillit till sin förmåga att amma.
 • Uppmana föräldraparet att läsa på 1177 om amning.

Vid besök v. 29

 • Följa upp Amningsplanen och göra en bedömning utifrån VAS-skattningen. Följ Flödesschemat och upprätta en amningsplan om VAS >6.
 • Ge amningsinformation efter parets behov. Fokusera på första tidens amning, partnerns roll, hud-mot-hud samt barnets behov, förmåga och naturliga beteende.
 • Använd bilder på Rikshandboken och 1177.
 • Dokumentera given amningsinformation.

Föräldrarna bör ha kunskap om:

 • Varför amning är bra för mamman och barnet.
 • Första amningstillfället, de 9 stegen.
 • Hur amningsmönstret förändras över tid under de första veckorna. Att de första veckornas amning som regel är mer intensiv.
 • Amning i praktiken, vikten av rätt teknik, variationer i amningsfrekvens duration och dygnsrytm, första amningstillfället efter förlossning.
 • Förändringar av sömnmönster hos ammande kvinnor.
 • Vikten av allsidig kost, effekter av tobak, alkohol samt övriga droger.
Uppdaterad: 2017-12-21
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård