Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Resultat och statistik

Vårdpreventiva processen per landsting/region, kommun och privat vårdgivare

Januari - Okt 2017 (Excel)

Kommun

Landsting/Region

Privat


 

Risker

Risker identifierade i Senior alert med riskbedömningsintrument:

  Kommun Landsting/Region
Fall 77% 58%
Undernäring 60% 57%
Trycksår 28% 19%
Ohälsa i munnen 43% 33%
Blåsdysfunktion 82% -

 


Interaktiva kartor 2008-2016

(Data från Senior alert och SCB)

Kommun - Andel riskbedömda inom kommunal verksamhet bland 65 år och äldre per kommun

Landsting/Region - Andel riskbedömda inom landsting/region bland 65 år och äldre per län (öppna i Chrome)

Punktprevalensmätningar - trycksår och fall

Resultat från utförda punktprevalensmätningar.

 


Årsrapporter

2010 2011 2012 2013 2014 2015


Årsrapporter

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Omfattning

Anslutna:

  • 270 kommuner
  • 16 landsting/region
  • 138 privata utförare

 

  • 14 000 enheter
  • 47 000 användare
  • Individer:  570 000, 57% kvinnor, 43% män

Riskbedömningar

T.o.m. 2017-01-23: 1 670 000

Inkluderar munhälsobedömning under 2016

69 % inom kommun
35 % inom landsting/region
 

Inkluderar bedömning blåsdysfunktion

9 % endast aktuellt inom kommun

 

Munhälsa enligt ROAG och blåsdysfunktion enligt Nikola

Antal kommuner som börjat arbeta med

munhälsa enligt ROAG: 264

blåsdýsfunktion enligt Nikola: 141
 

Antal landsting/regioner som börjat arbeta med

munhälsa enligt ROAG:16

Vid frågor: Dennis Nordvall                 

Uppdaterad: 2017-11-14
Anna Trinks, Qulturum, Verksamhetsnära funktion