Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Resultat och statistik

 

Om våra resultatrapporter

I detta bildspel kan ni läsa var ni hittar resultatrapporterna i Senior alert och vad ni kan få fram ur våra rapporter Vårdprevention och utfall, Enhetens koll på läget samt HALT-mätningar.


 

Risker

Risker identifierade i Senior alert med riskbedömningsintrument:

  Kommun Landsting/Region
Fall 77% 58%
Undernäring 60% 57%
Trycksår 28% 19%
Ohälsa i munnen 43% 33%
Blåsdysfunktion 82% -

 


Interaktiva kartor 2008-2016

(Data från Senior alert och SCB)

Kommun - Andel riskbedömda inom kommunal verksamhet bland 65 år och äldre per kommun

Landsting/Region - Andel riskbedömda inom landsting/region bland 65 år och äldre per län (öppna i Chrome)


Vårdpreventiva processen per landsting/region, kommun och privat vårdgivare från januari 2017 till oktober 2017 (Excel)

(Denna form av rapport kommer av olika skäl inte att uppdateras efter oktober 2017, utan vi hänvisar er till våra rapporter Vårdprevention och Utfall samt Enhetens koll på läget. Dessa rapporter hittar ni som inloggade i registret).

Kommun

Landsting/Region

Privat

Årsrapporter

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
 

Resultat från mätningar som handlar om vård och omsorg för äldre

Uppdaterad: 2018-02-14
Anna Trinks, Qulturum, Verksamhetsnära funktion