Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Utveckling av processvariabler - Avdelning

Andel planerad åtgärd (%)

PÅ

Andel utförd åtgärd (%)

UÅ

Tid till uppföljning (Dagar)

Uppf

Andel ROAG (%)

ROAG

Förklaring

Utveckling sedan Jan 2012. Ålder vid riskbedömning: 65 år eller äldre

Uppdaterad: 2014-11-19
Dennis Nordvall, Qulturum, Verksamhetsnära funktion