Region Jnkpings ln Regionbibliotek
www.rjl.se/regionbibliotek

Digidel för bibliotekspersonal 

Digidel för bibliotekspersonal är en utbildningssatsning med syftet att fler ska:

  • kunna använda bibliotekets digitala medier, till exempel e-böcker och e-tidskrifter.
  • kunna arbeta för att göra de digitala medierna tillgängliga för användarna, till exempel genom att berätta hur man gör.
  • känna till och kunna använda olika digitala arbetsverktyg, till exempel sökmotorer.

Utbildningsmaterialet finns samlat på plus.rjl.se/digidel

Utbildningsmaterialet som ligger till grund för Digidel för bibliotekspersonal finns samlat på webbplatsen plus.rjl.se/digidel.

Med våra gemensamma planer som grund

Utbildningsmaterialet har tagits fram av Regionbibliotek Region Jönköpings län. Innehållet är skapat efter samtal med länets bibliotekschefer samt med utgångspunkt i Regional Digital Agenda för Jönköpings län (nytt fönster) och Gemensam läsfrämjandeplan antagen av folkbiblioteken i Jönköpings län och Regionbibliotek Region Jönköpings län (pdf, nytt fönster).

 

För mer information:
Christina Alloh, Regionbibliotek Region Jönköpings län
, tel. 036-32 84 91

 

Uppdaterad: 2017-01-16
Christina Alloh, Regionbibliotek Region Jönköpings län