Region Jnkpings ln Äldre och kultur
plus.rjl.se/aldreochkultur

Inspirationsdag om äldre och kultur den 13 september 2012

”Med gemensam kraft- för ett rikt liv som senior”

Dag: 13 september 2012
Tid: klockan 9.00-16.00
Plats: Vitsippans äldreboende, Vitsippsgatan 1, Gislaved

På programmet:
Förmiddagen och eftermiddagen kommer att inledas med musik och kortare föreläsningar. Deltagarna delas därefter in i mindre grupper och ges möjligheter att delta i flera olika workshops med längre och kortare innehåll. Det kommer att finnas möjligheter att prova på aktiviteter och att diskutera innehåll med övriga deltagare och workshopsledare.

Ytterligare programpunkter kan tillkomma:

 • Musiken som ett verktyg att låsa upp och ge en extra dimension i vården.
  Åsa Håkansson – musiker och utbildad violinst

 • ”Men det är väl inte omöjligt, eller….?”
  Att förverkliga äldre personers önskemål.

  Kinna Bergman-arbetsterapeut och anhörigkonsulent, Habo kommun

 • Dans på äldreboende-erfarenheter från ett dansterapiprojekt
  Lisbeth Klein,arbetsterapibiträde, Kåhlgårdens äldreboende, Jönköping
  Ann-Britt Fransson,aktiveringspersonal, Öxnehaga äldreboende Huskvarna

 • ”En känsla av skönt”- skapande aktiviteter som kommunikationsmedel
  Laila Norss- Cirkelledare, Studieförbundet Vuxenskolan, Nässjö

 • Musik och livsberättelse- material för äldreomsorgen
  Ronny Broberg- ABF Jönköping

 • "Läskraft- högläsning för ökad stimulans och livskvalitet i vardagen
  Anette Forssander- Studieförbundet Vuxenskolan, Tranås
  Carina Pettersson- äldreomsorgen Tranås kommun

 • "Animation och digitala historier
  -
  aktiviteter som kan ge de äldre ett nytt liv - och det behöver inte alls vara så komplicerat som det låter.
  Stanislaw Przybylski, koordinator för projektet Animation med äldre

 • ”Sittdans” som sinnesstimulering
  Ylwa Medén- arbetsterapeut och Carin Rosengren- arbetsterapibiträde Geriatriska kliniken, Ryhov, Jönköping

 • Film på sjukhus
  Catarinas Rådefjäll och Karin Hermansson, Biblioteket Länssjukhuset Ryhov

 • Smålands Musik och Teater – vad kan erbjudas för den äldre publiken?
  Inger Johansson, producent, Smålands Musik och Teater

 • Vad händer på Äldreboendet Vitsippan?
  Rundvandring i en kreativ miljö

 • ”Hänger du med till Folkparken”? -att skapa aktivitet med hjälp av teman
  Personal äldreboendet Vitsippan

Kontakt

Eva Timén
folkhälsoplanerare, Folkhälsoavdelningen,
Landstinget i Jönköpings län
036-32 41 88

Paula Bergman
folkhälsoplanerare, Folkhälsoavdelningen,
Landstinget i Jönköpings län
036-32 42 11

Uppdaterad: 2014-06-24
Paula Bergman, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion