Region Jnkpings ln KlinSim
www.klinsim.se

KlinSim styrelse

Namn Mandattid
Italo Masiello
Ledare, KTC Södersjukhuset Stockholm, ordförande
2016-2018
Martin Schilling
Läkare, Ledare, Clinicum Linköping 
2016-2018
Torben Nordahl Amorøe
Läkare, Ledare, Simuleringscentrum Västra Götaland, sekreterare 
2015-2017
Eva Lidén
Sjuksköterska, Ledare, KTC Örebro, ekonomi
2015-2017
Christian Pettersson
Undersköterska, KTC Kristianstad 
2016-2018
Magnus Berndtzon
Sjuksköterska, Ledare, Metodikum Jönköping
2016-2018
Maria Härgestam
Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet
2015-2017
Ersättare  
Ingela Andersson
Sjuksköterska, Adjunkt, Mittuniversitetet Sundsvall/KTC Sundsvall
2016-2018
Tomas Askerud
Ingenjör, KTC Karolinska
2015-2017
Daniel Rodrigues
Läkare, Simuleringsakuten, Skaraborgs sjukhus, Skövde
2015-2017

Marie Tollefsen-Markström
Sjuksköterska, Ledare, KTC Akademiska sjukhuset Uppsala

2016-2018
   
Valberedning  
Helene Eriksson
Karolinska Huddinge
2016-2018
Eva Stuart
Clinicum Linköping
2015-2017
   
Revisorer  

Marcus Lidin
Metodikum, Jönköping

2015-2016
Åsa Lindby
KTC Örebro
2015-2016

 

Uppdaterad: 2017-03-15
Magnus Berndtzon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion