Region Jnkpings ln Regionbibliotek
www.rjl.se/regionbibliotek

Digitala tjänster

Regionbibliotek Region Jönköpings län stöder utvecklingen av bibliotekens digitala utbud och service och i samarbete har avtal tecknats med leverantörer av följande tjänst:


PressReader
Regionbibliotek Region Jönköpings län har tecknat avtal med PressReader av abonnemang av tjänsten under ett år som omfattar länets folkbibliotek med filialer!
PressReader, som också är en app, möjliggör obegränsat antal samtidiga användare. Appen kan laddas ned gratis till flera olika läsplattor och telefoner. Låntagarna kan ladda ner tidningar till sin platta/telefon när de är uppkopplade till bibliotekets trådlösa nätverk och fortsatt 72 timmar efter att de lämnat bibliotekets lokaler.
Abonnemanget löper från 2017-01-01 - 2017-12-31Under 2017 fortsätter processen med vår gemensamma satsning för hela länet med kompetensutveckling och marknadsföring av de digitala tjänsterna, internt och externt!

 

För mer information:
Annhild Ottosson, Regionbibliotek Region Jönköpings län

Uppdaterad: 2017-08-16
Christina Alloh, Regionbibliotek Region Jönköpings län