Region Jnkpings ln Regionbibliotek
www.rjl.se/regionbibliotek

PressReader

Abonnemanget upphörde 2017-12-31.

 

Databasleverantören Ebsco erbjuder nättjänsten Pressreader, som innehåller 6 000+ elektroniska dagstidningar och tidskrifter. Tidningarna kommer från mer än 100+ länder och är på totalt 60+ olika språk. Tjänsten ger tillgång till det senaste numret i realtid och visar en digital kopia av papperstidningen. Åtkomst är möjlig för användarna såväl på biblioteket som i hemmet.

Regionbibliotek Region Jönköpings län har ingått avtal med PressReader av abonnemang av tjänsten för länets alla folkbibliotek med filialer.
 

Under 2017 löper PressReader fortsatt som en av regionbibliotekets prioriterade processer med koppling till följande processer:

I samverkan med länets bibliotek genomför vi gemensamma satsningar för att synliggöra bibliotekens digitala utbud.

För stöd till kompetensutveckling på hemmaplan finns regionbibliotekets virtuella utbildningssatsning Digidel för bibliotekspersonal.

I den gemensamma läsfrämjandeplanen med visionen: Jönköpings län - ett län av läsare, arbetar vi efter följande strategi för det digitala utbudet: 

  • att lyfta det digitala läsandet
  • att minska den digitala klyftan
  • förbättra marknadsföringen av digitala tjänster
  • öka användningen av det digitala utbudet
  • utveckla vår kompetens så vi kan erbjuda rätt form av media utifrån den enskilda användarens behov

Målet är

  • att öka användandet av tjänsten och stärka den professionella rollen samt i ett långsiktigare perspektiv minska antalet prenumerationer av berörda dagstidningar i pappersversionen
     

Ambassadörer

På varje bibliotek finns en eller flera PressReader-ambassadörer med uppdrag att öka medvetenheten om och användningen av PressReader internt bland kollegor. Att lyfta samtalen om PressReader, integrera tjänsten som en del i ordinarie medieutbud och som en del i det dagliga arbetet är viktiga beståndsdelar där ambassadörerna också spelar en viktig roll.

Ambassadörerna är också kontakt- och dialogpartner till regionbiblioteket.
 

Digidel för bibliotekspersonal 

Digitala medier/PressReader
 

 

För mer information:
Annhild Ottosson, Regionbibliotek Region Jönköpings län

 

 

Pressreader

 

PressReader (nytt fönster)

 

Guide

Användarguide på svenska (nytt fönster)

Film

Öppna filmen i Youtube (nytt fönster)

Ambassadörer

Aneby
Inger Hällfors

Nathalie Nance

Eksjö
Axel Fridholm

Gislaved
Tobias Carlsson

Gnosjö

Habo
Erik Lidberg
erik.lidberg@habokommun.se

Ingela Bodin

Jönköping
Karin Waern

Mullsjö
Beate Karlsson

Ulrika Lundkvist

Nässjö
Sandra Persson

Sävsjö

Vaggeryd
Mia Olausson

Vetlanda
Anders Lundgren

Gabriella Neuhaus

Värnamo
Åsa Ekblad

 

Uppdaterad: 2018-01-11
Christina Alloh, Regionbibliotek Region Jönköpings län