Region Jnkpings ln KlinSim
www.klinsim.se

Utrustning och teknik

Att genom samarbete och erfarenhetsutbyte kunna möta utmaningen med ny teknik och implementering i sjukhus och universitets IT miljöer.

Att främja en dialog med leverantörer  i anpassningen  då nya produkter och media ska implementeras i befintlig verksamhet och dess IT-förutsättningar.

Att hitta en gemensam plattform för medlemmarna att ha en dialog och stötta varandra med lokala lösningar och/eller dela med sig av erfarenheter med ex att vidareutveckla modeller för praktisk färdighetsträning samt IT lösningar.

Att tillsammans kunna samverka ex runt upphandling av utbildningsmaterial.

Verksamhet och Organisation

Nästa möte:

Meddelas senare

Sammankallande:
Tomas Askerud

Deltagare:

Christian Pettersson
Sonja Nordin
Tomas Askerud, samordnande tekniker
Helene Eriksson
Mats Ringnander
Carina Bodin
Annika Estré
Roger Larsson
Eva Axelsson
Anna-Lena Jönsson
Kia Johansson

Minnesanteckningar:

130312 Jönköping
120919 Kristianstad

Dokument:

Arbetsgruppen
Arbetsidé

Uppdaterad: 2014-12-15
Magnus Berndtzon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion