Region Jnkpings ln KlinSim
www.klinsim.se

Ledning och Organisation

I denna arbetsgrupp samlas vi som är intresserade av frågor som rör sig om att leda en verksamhet med träning och simulering. Flera av oss är chefer och många av oss är dagliga ledare.


Hittills har vi i arbetsgruppen pratat om våra lokala problemställningar, som t.ex. var i organisationen ett center bör ligga, hur mycket personal behövs för att driva olika former av verksamheter, skillnader och likheter mellan att vara landstingsbaserad eller högskolebaserad eller både/och, hur säkerställer vi bra kvalitet på övningar och instruktörer.


Vår önskan är att skapa en grupp, där vi kan vara resurs och ett stöd för varandra i ledarrollen.

Verksamhet och Organisation

Nästa möte:

tba

Sammankallande:

Deltagare:

Torben Nordahl Amorøe
Eva Lidén
Pia Pettersson
Marie-Louise Södersved Källestedt
Kicki Persson
Martin Schilling
Magnus Berndtzon
Magnus Ekstedt

 

Minnesanteckningar:
160530 telefon
160316 Helsingborg
160205 telefon
151127 online
150424
141121 online
140911 Örebro
140523 online
31127 online
130930 online
130313 Jönköping
120919 Kristianstad

Dokument:
2013 Årsrapport
Workshop KlinSim 2014
KlinSim enkäten

Magisteruppsats

Mail 2016

Uppdaterad: 2016-08-30
Magnus Berndtzon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion