Region Jnkpings ln KlinSim
www.klinsim.se

KlinSim- konferenser

Intresserad av att anordna KlinSim-konferens i framtiden? Har du tankar och idéer när det gäller arrangemang av framtida konferenser? Tag kontakt med en av representanterna i styrelsen.
Syftet med konferensen är erfarenhetsutbyte, kvalitetssäkring och utveckling genom samlärande.

KlinSim 2017 Växjö

KlinSim 2016 i Helsingborg

KlinSim 2015 i Göteborg

KlinSim 2014 i Stockholm, "Best practice!" - Dokumentation

KlinSim 2013 i Jönköping - "Lärande i världsklass!"
Dokumentation och filmer

Verksamhet och Organisation

KlinSim 2014
Stockholm, kontakt: Italo Masiello

KlinSim 2013 i Jönköping
- "Lärande i världsklass!"
 

Uppdaterad: 2016-12-02
Magnus Berndtzon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion