Region Jnkpings ln KlinSim
www.klinsim.se

 

Kliniska träningscentrum (ktc) och Simuleringscentrum i Sverige

Länkar för att underlätta möjligheten till kontakter mellan olika centra i enlighet med föreningens målsättning att hitta samverkansformer för träning och utveckling:

Hjälp oss!

Är uppgifterna fel?
Finns inte "ditt centra" med i listan?
Fungerar inte länken?
Har du hittat någonting som behöver finnas med?

Maila:

 

Uppdaterad: 2015-06-13
Magnus Berndtzon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion