Region Jnkpings ln Sex- och samlevnadsundervisning
plus.rjl.se/sexochsamlevnad

LUST till förbättring - förbättringsarbete för en god sex- och samlevnadsundervisning

Kärlek, sex och relationer

Folkhälsosektionen och utvecklingsenheten (Qulturum) i Landstinget i Jönköpings län har tillsammans med pilotskolor i länet genomfört ett utvecklingsarbete kring arbetet med sex och samlevnad på högstadiet. Totalt medverkade 13 högstadieskolor från åtta av länets kommuner.

Det har varit ett spännande arbete som har gått ut på att ta fram metoder för att få till ett förbättringsarbete på hemmaplan kring arbetet med sex och samlevnad. Pilotskolorna har arbetat efter en övergripande metodik som är framtagen i samarbete med landstingets utvecklingsenhet, Qulturum.

Skolorna som har deltagit har fått anmäla ett team från sin skola med blandad kompetens från olika ämnesområden, elevhälsa och övrig skolpersonal. Arbetet har utgått från skolans nuläge och utifrån det har skolorna arbetat fram mål och förbättringsområden som sedan har mätts och följts upp. 

Pilotprojektet har mynnat ut i ett arbetssätt med metoder som kan appliceras på andra skolor som vill arbeta med att förbättra sex- och samlevnadsarbetet på sin skola. På denna webbplats finns arbetssättet och metoderna att tillgå.  

De tre benen
Arbetet med sex och samlevnad kan sägas vila på tre ben.

  1. Den ena delen är vardagsarbetet. Med vardagsarbetet menas situationer som uppstår på skolan, frågor som ställs av elever, sånt som kommer upp på hälsosamtalen etc. 
  2. Den andra delen är det som är särskilt markerat i läroplanen. Hur området sex och samlevnad vävs in i de olika skolämnena utifrån olika perspektiv.
  3. Den tredje delen är speciella tillfällen. Dessa kan bestå av temadagar, besök hos ungdomsmottagningen, föreläsningar, mindre samtalsgrupper etc.

Kontaktperson

Therese Rostedt
Folkhälsoplanerare
Folkhälsa och sjukvård, 
Landstinget i Jönköpings län
  
070-211 31 97

Pilotskolor Högstadiet

Pilotskolornas förbättringsarbete

LUST gymnasiet och ungdomsmottagningen

Pågående förbättringsarbete

Stöd för din skola

Mer om Qulturum

Landstingets utvecklingsenhet,
Qulturums webbplats (nytt fönster)

Uppdaterad: 2013-09-25
Elin Ståhl Johansson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion