Region Jnkpings ln Sex- och samlevnadsundervisning
plus.rjl.se/sexochsamlevnad

Pilotskolornas förbättringsarbete

Teamens gemensamma resa

Resan inleddes med förmöten där respektive skola besöktes på plats. Förmötenas syfte var att skapa rätt förväntningar hos teamen inför projektets start och att redan nu börja sätta igång funderingar kring behov, mål och resurser. Övriga tre seminarier genomfördes i helgrupp på Qulturum i Jönköping. Kännetecknande för träffarna var inriktningen på planering, inspiration, erfarenhetsutbyte och verktyg som gav energi till det praktiska förbättringsarbetet på skolorna.

Det fjärde och sista seminariet genomfördes i Rosensalen vid Landstingets Kansli. Till detta seminarie fick teamen bjuda in externa gäster. Varje team hade en slutpresentation över det som teamet åstadkommit undervårterminen.

Mål och arbetssätt

De 13 skolorna har kommit fram till olika mål för sin skola. Det handlar om att skapa ett mätbart förbättringsarbete. Nedan följer exempel på mål som skolorna har satt upp (läs mer noggrannt i teamens slutrapporter till höger):

  • Skapa en röd tråd mellan årskurserna vad gäller sex- och samlevnadsarbetet
  • Få arbetet med sex och samlevnad mer integrerat i de olika ämnena utifrån det som står i kursplanerna
  • Engagera och involvera övrig skolpersonal i arbetet med sex och samlevnad
  • Skapa delaktighet bland eleverna

Alla team har gemensamt följt en serie med lärandeseminarier. Tyngdpunkten ligger dock på det praktiska förbättringsarbetet som sker mellan träffarna, på respektive skola tillsammans med elever och övrig skolpersonal.

Tips från pilotskolorna:
 

 

Presentationer från lärandeseminarierna

Lärandeseminarie 1

Lärandeseminarie 2

Lärandeseminarie 3

Lärandeseminarie 4

Bilder från slutseminarium

Alla LUST-deltagare

 

Lyssna till pilotskolorna

Intervjuer med LUST-deltagare från pilotskolor

Teamens slutrapporter

Teamens egna rapporter över arbetet på sin skola. (Alla filer är i pdf-format och öppnas i nya fönster):

Aneby kommun:
Furulidsskolan

Eksjö kommun
Furulundsskolan
Prästängsskolan

Gislaveds kommun
Åsenskolan

Jönköpings kommun
Flahultsskolan

Sävsjö kommun
Hofgårdsskolan och Rörviks skola

Vaggeryds kommun
Fågelforsskolan
Hjortsjöskolan

Vetlanda kommun
Withalaskolan

Värnamo kommun
Apladalsskolan
Bors skola
Gröndalsskolan

Uppdaterad: 2013-05-30
Elin Ståhl Johansson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion