Region Jnkpings ln Sex- och samlevnadsundervisning
plus.rjl.se/sexochsamlevnad

Teamet

Skapa ett team på skolan med personer med olika kompetenser, cirka 4-8 personer är lagom. Teamet bör bestå av både pedagoger och elevhälsan. Även andra yrkesgruppper kan vara bra att inkludera såsom fritidspersonal, ledning och övrig personal på skolan (kanske en engagerad vaktmästare som eleverna gärna pratar med).

Så här säger personal från Furulidskolan i Aneby om ett bra team:

I pilotprojektet fanns dessa yrkeskategorier representerade

 • SO-lärare
 • Svenska-lärare
 • Engelska-lärare
 • NO-lärare
 • Matte-lärare
 • Särskolepedagog
 • Rektor
 • Specialpedagog
 • Utbildningsledare
 • Fritidspedagog
 • Skolsköterska
 • Kurator
 • Idrottslärare

Tips

Det är vikitgt att förankra arbetet hos ledningen innan förbättringsarbetet startar. Under pilotprojektet blev det tydligt att förbättringsarbetet underlättades mycket om ledningen fanns bakom och stöttade teamet.

Det kan vara bra att få med pedagoger från samtliga arbetslag på skolan för att förbättringsarbetet ska nå alla elever på skolan.

Det är även en fördel om det både finns kvinnliga och manliga representanter i teamet.

 

Kontaktpersoner till pilotskolorna

Uppdaterad: 2012-12-10
Elin Ståhl Johansson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion