Region Jnkpings ln Sex- och samlevnadsundervisning
plus.rjl.se/sexochsamlevnad

Förbättringsidéer för en god sex- och samlevnadsundervisning (högstadiet)

Nedanstående idéer framkom ur projektet LUST till förbättring och användes vid de olika pilotskolorna på Högstadiet.

Veckans snackis

Veckans snackis var en idé som blev populär under pilotprojektet. Varje vecka väljs en nyhet eller ett ämne ut som veckans snackis. Ex. valde en skola att diskutera om det spelade någon roll att Victoria och Daniel fick en dotter.
Detta tas upp i olika sammanhang till diskussion under veckan. Det kan vara i samband med morgonsamlingen eller under lektionstid. Ämnet diskuteras öppet, exempelvis i mindre grupper så att fler kan komma till tals.

Frågelåda

Skapa en frågelåda som får hänga på ett bra ställe på skolan. Här får eleverna anonymt skriva ner sina frågor kring sex och samlevnad. personalen svarar på dessa när eleverna inte är i skolan och hänger upp svaren på en tavla bredvid frågelådan. 

Kärlekshörna

Flera skolor skapade en kärlekshörna på skolan. Här fanns lite information om sex och samlevnad och tips på sidor där man kan läsa mer eller få hjälp. Man kan hänga upp en regnbågsflagga vid hörnan och ha utställningar av dikter, bilder och annat.

Flagguppsättning

Några skolor beställde flaggor från alla länder som eleverna hade anknytning och hängde upp på skolan. I samband med detta beställdes även regnbågsflaggan, EU-flaggan och FN-flaggan.

Morgonsamling

En del skolor har morgonsamling med sin klassföreståndare någon dag i veckan. Denna tid kan utnyttas till att integrera sex och samlevnad. En skola tog fram en pärm med tips på värderingsövningar och diskussionsfrågor som personalen kunde använda under morgonsamlingen.

Elevens val

En av pilotskolorna skapade två olika elevens val, ett med kärlekstema och ett med tema sexualitet. Genom detta kunde eleverna själva välja att få mer undervisning kring dessa ämnen.

Sex- och samlevnadsrådgivare

Eleverna får agera sex- och samlevnadsrådgivare. Skapa antingen egna frågor eller klipp ut frågor som ställts till experter i tidningar och låt eleverna svara på dem.

Framgångsfaktorer:

 

 

Uppdaterad: 2013-09-25
Elin Ståhl Johansson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion