Region Jnkpings ln Sex- och samlevnadsundervisning
plus.rjl.se/sexochsamlevnad

Mätningar som användes under pilotprojektet (högstadiet)

  1. Dold handuppräckning. Eleverna la huvudet på bänken och blundade och räckte upp handen om de tyckte att övningen varit bra och om de varit delaktiga.
  2. Mentometerknappar. Dessa användes dels för att göra en nulägesbeskrivning bland personalen, om de kände sig trygga att prata om ämnet etc. Mentometerknappar användes även för frågor till elever.
  3. Kaffekoppar räknades. En skola hade som mål att öka personalnärvaron i elevkafeterian. Pappersmuggar räknades för att uppskatta och mäta målet.
  4. Personalen fick sätta streck. I personalrummet fanns en tavla där personalen fick sätta ett streck när de berört något ämne inom sex och samlevnad. Detta kan följas under tid för att se om ämnet tas upp oftare och om fler pratar kring ämnet.

Förslag på andra mätmetoder:

Sätt ett streck på tavlan. Var övningen bra, ja/nej, kände du dig delaktig, ja/nej.

Använd flirtkulor. Eleverna får lägga ner en röd gul eller grön kula (eller pappersbit) i en låda. Grön=bra, gul=sådär, röd=dåligt.

Uppdaterad: 2013-09-25
Elin Ståhl Johansson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion