Region Jnkpings ln Sex- och samlevnadsundervisning
plus.rjl.se/sexochsamlevnad

LUST för gymnasiet och ungdomsmottagningarna

Teamens gemensamma resa

Hösten 2013 har 7 gymnasieskolor och 3 olika ungdomsmottagningar i Jönköpings län inlett en spännande resa tillsammans. Resan inleddes med förmöten där respektive skola besöktes på plats. Förmötenas syfte var att skapa rätt förväntningar hos teamen inför projektets start och att redan nu börja sätta igång arbetet med att göra en nulägeskartläggning och fundera på förbättringsområden. Första gemensamma seminariet inleddes med mycket arbete i teamet och föreläsning om normer, kön och identitet. Seminarie två och tre blandas med inspiration, erfarenhetsutbyte och arbete i teamet. Sista träffen den 22 januari blir det fest och presentation av det arbete som gjorts! Då bjuds ledningen in från respektive verksamhet och vi avslutar med en härlig föreläsning.

 

Information och presentationer

LS1_LUST20130923

Normer, kön och identitet - Frida Ohlsson Sandahl

LS2_LUST20131018

Jesper_LUST20131018

Mall slutrapport LUST gymnasiet

Stöd för din skola

Metodiken

Förbättringsidéer

Mätningar

 

Uppdaterad: 2013-11-25
Therese Rostedt, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling