Region Jnkpings ln Fästingforskning
plus.rjl.se/fastingforskning

Kontakt

Länssjukhuset Ryhov
Medicinsk diagnostik
Mikrobiologilaboratoriet 
551 85 Jönköping
036–32 20 00  

Kontaktpersoner

Andreas Matussek
Överläkare/verksamhetschef
laboratoriemedicin, Länssjukhuset Ryhov
036–32 27 83

Per-Eric Lindgren
Professor
Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov/Medicinsk mikrobiologi, Linköpings universitet
010–103 85 86

Anna J Henningsson
Läkare, med dr
Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov
036–32 12 26

Paula Gyllemark
Läkare
Infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov
036–32 21 06

Uppdaterad: 2014-09-01
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri och rehabilitering