Region Jnkpings ln Kultur i vården
plus.rjl.se/kulturivarden

Kontaktpersoner för kultur i vården i Region Jönköpings län

Paula Bergman
Folkhälsoutvecklare
Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län
010 -242 42 11

Birgitta Ekeberg
Sjuksköterska/musikterapeut
Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län
010 - 242 41 73

Adress

Regionens hus
Box 1024
551 11 Jönköping
Växel 036-32 40 00
Reception 036-32 40 01

Uppdaterad: 2017-09-07
Paula Bergman, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion