Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

Förbättringskunskap i utbildningen

Alla som arbetar i och kommer att arbeta i hälso- och sjukvården har två jobb; att göra det ordinarie arbetet samt jobbet att utveckla detta arbete och systemet man verkar i.

Nationella plattformen och de organisationer som deltar i plattformen arbetar för att den kompetensutveckling i förbättringskunskap, som behövs för "det andra jobbet" integreras i grund-, vidare- och fortbildning med hälso- och sjukvårdens professioner. Det handlar om att kunna och att få vara med i förbättrings- och förnyelsearbetet av den framtida vården.

Sveriges Kommuner och Landsting arbetar för dessa frågor genom att bl.a:

  • driva demonstrationsprojekt tillsammans med SKL:s medlemmar, universitet och professionella organisationer samt skapa nya arenor för samverkan
  • påverka utvecklingen av nya utbildningspolicies, förordningar och föreskrifter
  • utveckla nätverk såväl nationellt som internationellt
  • utveckla goda exempel till stöd för utvecklingen på detta område

Om förbättringskunskap och dess relation till kvalitetsutveckling:

Ordet förbättringskunskap är en översättning av W.E. Deming´s "the Profound Knowledge of Improvement" och är den kunskapsmassa som utgör grunden för "kvalitets-/verksamhetsutveckling".

Vad är "kvalitetsutveckling"?

En mer ny och alltmer citerad definition från en artikel av Paul Batalden och Frank Davidoff är:

"Den kombinerade och oupphörliga ansträngningen av alla - hälso- och sjukvårdens professioner, patienterna och deras familjer, forskarna, finansiärerna, planerarna och lärarna - att genomföra de förändringar som leder till bättre resultat för patienterna (hälsa), bättre system och processer (vård) och bättre professionell utveckling (lärande)."

Batalden P, Davidoff F. What is "quality improvement" and how can it transform healthcare? Qual.Saf.Health Care 2007;16;2-3.

Text: Michael Berström
michael.bergstrom@skl.se

 

Uppdaterad: 2016-10-28
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion