Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

Förbättringskunskap i utbildningen

Syftet med att ha förbättringskunskap i kurserna är...

  • att alla studerande ska komma i kontakt med de moderna metoder som idag används för att förbättra arbetssätt, arbetsrutiner och vård- och omsorgsprocessen
  • att det ökar förståelsen för hur utvecklings- och förbättringsarbete kan bli meningsfullt och framgångsrikt

Därför får studenterna redan tidigt i utbildningen uppgifter att genomföra egna förbättringsarbeten tillsammans med medarbetare vid de enheter de har kontakt med.

När de är ute på sin VFU kan de med fräscha ögon se på hur arbetssätt fungerar. De kan då föreslå förändringar att testa, för att tillsammans med medarbetarna söka efter nya bättre arbetssätt.

VFU = verksamhetsförlagda utbildning

I de flesta kursplaner

Förbättringskunskap finns numera med i kursplanerna på de flesta lärosätena, i grundutbildningar på t ex Göteborgs universitet, Hälsouniversitetet i Linköping, Hälsohögskolan i Jönköping och Linnéuniversitetet i Växjö/Kalmar. 

Samma gäller för masterutbildningar. På Jönköping University är det Jönköping Academy for improvement of Health and Welfare som står för masterutbildningen. 

Även i utbildningen för ST-läkare ingår förbättringskunskap och förbättringsarbeten.

Vi har två "jobb" att göra

Alla som arbetar i och kommer att arbeta i hälso- och sjukvården har två jobb,

  • att göra det ordinarie arbetet
  • att utveckla detta arbete och systemet man verkar i

Nationella plattformen arbetar för att den kompetensutveckling i förbättringskunskap, som behövs för att det "andra" jobbet ska integreras i grund-, vidare- och fortbildning med hälso- och sjukvårdens professioner.

Det handlar om att alla yrkesgrupper ska kunna, och ska få vara med i förbättrings- och förnyelsearbetet av den framtida vården.

 

 

 

 

 

Intresserad?

Du som är intresserad av var och vilka lärosäten som har förbättringskunskap i sina utbildningar, sök på universitetens/ högskolornas webbplatser!

Uppdaterad: 2017-10-13
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion