Region Jnkpings ln Psykiatriveckan
plus.rjl.se/psykiatriveckan

Föreläsningar på Höglandets psykiatrivecka 13-17 november 2017

Anmälningsfunktionen öppnar 2017-09-11.


Måndag den 13 november

Plats: Aulan Höglandssjukhuset Eksjö
Inledning av Psykiatriveckan 2017
Bo-Kenneth Knutsson, verksamhetschef

Kl 09:00-12:00
Stress hos vuxna- orsak, konsekvens och behandling.                                                                                                                                                      Föreläsningsmaterial
Föreläsare: Sandra Mulaomerovic

Kl 13:00-14:30
Vägen tillbaka från utmattningssyndrom- egen erfarenhet
Föreläsare: Hjärnskollsambassadör

Kl 15:00-16:30
Recovery college- ett steg för återhämtning!
Föreläsare: representanter från projektet En återhämtningsinriktad psykiatri

 


Tisdag 14 november

Plats: Aulan, Höglandssjukhuset, Eksjö

Kl 08:15-09:45
ESL ett självständigt liv                                                                                                                                                Föreläsningsmaterial
Föreläsare Eva-Lena Borell

kl:10:00-12:00
Personcentrerad vård
Föreläsare: Lilas Ali, Jerry Holmström, Martina Wickelgren

Kl.13:00-14:30
Traumamedveten omsorg- TMO
Föreläsare: Anna Jonsson

Kl 15.00-18.00
Självskadebeteende  behandlarperspektiv                                                                                                                                                                                                                                                                                         Föreläsare Inger Myrlander                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                 

Livet är en krokig väg- egen historia                                                                                                                            Föreläsningsmaterial
Föreläsare: Emma Isaxon

 


Onsdag 15 november

Observera att dagens föreläsningar ges i olika lokaler och på olika orter.

Plats: Aulan, Höglandssjukhuset, Eksjö
Kl 08:30-12:00
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ADHD och Aspergers syndrom - orsak, konsekvens och behandling                                                        Föreläsningsmaterial
Föreläsare: Sandra Mulaomerovic

Plats: Aulan Brinellgymnasiet  Nässjö
Kl 13:00-16:30
Lågaffektivt bemötande          Föreläsningsmaterial                                                                                                                                      
Föreläsare:Bo Hejlskov Elvén

 


Torsdag 16 november

Observera att dagens föreläsningar ges i olika lokaler och på olika orter.

Plats: Aulan, Höglandssjukhuset, Eksjö
Kl 09:00-12:00
Stress hos barn och ungdom                                                                                                                                    Föreläsningsmaterial
Föreläsare: Evalotte Mörelius

Kl 13:00-14:00
"Känsloskolan"                                                                                                                                                            Föreläsningsmaterial
Föreläsare: Karin Elardt

Kl 14:15-17:00
ADHD  hos barn och unga                                                                                                                                                                                          Föreläsningsmaterial
Föreläsare: Inger Myrlander och Helen Kindvall

Kl 17:15-19:00
Autism hos barn och unga
Föreläsare: Helen Kindvall och Anders Hermansson

Plats: Ulfsparre salen Gula Villan Eksjö
Kl. 10:00-11:00
Mindfulness- medveten närvaron                                                                                                                                                                                Föreläsningsmaterial
Föreläsare: Anne Wilderoth

kl. 13:00-15:00
Suicid- går det att förhindra?
Föreläsare: Elin Roos af Hjelmsäter

Suicidförsök/suicid - egen erfarenhet
Föreläsare: Hjärnkollsambassadör

Plats: Kulturskolan Mejerigatan 1 Eksjö
kl. 14:30-15:30
Sju våningar
Föreställning med Hibernalteatern

Plats: Hörsalen Vetlanda
kl:09:00-10:30
CTF- compassionsfokuserad terapi
Föreläsare: Gunnar Danielsson och Sara Strömqvist

Plats: konserthuset Aneby
Kl. 18:00-19.30
”Leva och älska livet ut utan att lusten tar slut”
Föreläsare: Alf B Svensson
 


Fredag 17 november

Plats: Missionskyrkan, Nässjö

Avslutning av Psykiatriveckan 2017
Kl 08.45-12.00
”När livet inte blir som man tänkt sig”
Föreläsare: Fredrik Ekdala

Uppdaterad: 2017-12-06
Annica Lindström, Psykiatriska kliniken Höglandssjukhuset Eksjö, Psykiatri och rehabilitering