Region Jnkpings ln Smålandsleden
Smålandsleden - vandra i Småland

Skylt

Bakgrund till projektet Smålandsleden - vandra i Småland

Region Jönköpings län är huvudman och ansvarig för att länets vandringsleder restaureras och utvecklas.

I länet finns cirka 200 mil vandringsleder med varierande standard som kom till på 1970-talet med syfte att göra naturen tillgänglig. Detta syfte är gångbart även idag, men kraven på utformning och sträckning av leder har förändrats. Väl fungerande vandringsleder fyller många syften både för turister och länsbor.

Utveckling av länets system av vandringsleder skapar förutsättningar för att:
• Öka turismen
• Utveckla landsbygdens entreprenörskap
• Främja folkhälsan
• Stimulera folkrörelseaktiviteter
• Stärka länets kulturidentitet

Vilka vandringsleder ska restaureras?

Det är totalt cirka 70 mil som restaurerades. Det är södra Vätterleden, John Bauerleden, Holavedsleden, Höglandsleden, Järnbärarleden och Kävsjölänken.

Dessa vandringsleder valdes ut därför att de uppfyllde kriterier avseende tillgänglighet till allmänna kommunikationsmedel, närhet till övernattningsställen samt vacker natur- och kulturbygd, typisk för det småländska landskapet. Kommunernas vilja och förmåga att medverka i utvecklingen har också påverkat valet.  

Uppdaterad: 2017-06-12
Lena Bohman, Regional Utveckling