Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Grön rehabilitering. Foto Smålandsbilder.se

Grön rehabilitering

Pilotprojekt 2013-2017

Idag finns ett glapp mellan sjukskrivning och arbetsåtergång, det saknas en period där patienten i ett tidigt skede av sin sjukskrivning kan erbjudas en mindre kravfylld insats. Grön rehabilitering är lämplig som rehabiliteringsinsats i detta skede.

Grön rehabilitering vänder sig till personer som är sjukskrivna eller är i riskzonen för sjukskrivning för stressrelaterade besvär. Detta innebär utmattningssyndrom, stressrelaterad psykisk ohälsa (ej PTSD) samt smärttillstånd som utvecklats i samband med långvarigt stresstillstånd. Rehabiliteringen är arbetslivsinriktad och sker i samarbete med vårdenhet, arbetsplats/arbetsförmedling och Försäkringskassan.

Grön rehabilitering bygger på forskningen om naturens goda förmåga att ge återhämtning och minskad stress. Med Grön rehabilitering kombineras vistelse och aktiviteter i naturen med arbetsterapi och samtal. Alla aktiviteter sker i grupp.

Patienterna remitteras till Grön rehabilitering via sin vårdenhet.

Målet är att deltagaren efter avslutad rehabilitering ska kunna återgå till någon form av arbetslivsinriktad aktivitet samt uppleva högre livskvalitet.

Grön rehabilitering sker i samarbete med Region Jönköpings läns naturbruksgymnasium:

Tenhults naturbruksgymnasium

Remiss

Remiss Grön rehabilitering

Mer information

Planerade kurser och bilder från grön rehabilitering

Styrgrupp Grön rehabilitering


 

Uppdaterad: 2018-03-01
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, Verksamhetsnära funktion