Region Jnkpings ln Sjukgymnastik
plus.rjl.se/sjukgymnastik

Sjukgymnastiska bassängprogram

Träningsprogrammen är framtagna gemensamt för rehabiliteringsbassängerna inom Jönköpings läns sjukhus. Bilderna i bassängprogrammen kommer från Mobilus Professional och programmen berör flera olika funktionstillstånd.

Ansvarig

Annelie Winström Christersson
enhetschef
Sjukgymnastiken
Länssjukhuset Ryhov

Mer Information

Behandlingsriktlinjer bassängbehandling

Terapibadet, samrehab Värnamo sjukhus

Uppdaterad: 2016-12-27
Marie Fahlström, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri och rehabilitering