Region Jnkpings ln Sjukgymnastik
plus.rjl.se/sjukgymnastik

Sjukgymnastiska bassängprogram Mobilus Professional

Kvinnohälsa
 

Ansvarig

Annelie Winström Christersson
enhetschef
Sjukgymnastiken
Länssjukhuset Ryhov

Version

Fastställt

2012-10-15

Reviderat

2015-10-15

Uppdaterad: 2016-11-15
Marie Fahlström, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik