Region Jnkpings ln Barn- och Vuxen kvalitetsregister
plus.rjl.sebarnochvuxenkvalitetsregister

Barn i olika situationer, lek, allvar

Om Barn- och Vuxenkvalitetsregister

Plattform för flera kvalitetsregister

De olika registren inom Barn- och vuxenkvalitetsregister delar en gemensam IT-plattform som heter Compos. Registren samverkar bland annat i arbetet med att utveckla och enas om gemensamma hälsodata och livskvalitetsformulär (PROM och PREM) tillgängliga på plattformen.

De register som ingår i Barn- och vuxenkvalitetsregister samarbetar kontinuerligt med andra kvalitetsregister för pediatrik, habilitering och barnhälsovård. Dessa register erbjuds också tillgång till de livskvalitetsformulär som finns tillgängliga på Compos. Andra register välkomnas att samarbeta med Barn- och vuxen kvalitetsregister.

Idag består Barn- och vuxenkvalitetsregister av 

  • Cystisk Fibros (barn och vuxna med cystisk fibros)
  • Kvalitetsregistret NEUROPSYK
  • Nationellt kvalitetsregister för habilitering, HabQ (barn och vuxna med funktionsnedsättningar)
  • Registret för medfödda metabola sjukdomar (RMMS)
  • Svenska Barnepilepsiregistret, BEPQ
  • Svenska Barnhälsovårdsregistret
  • Svenska Barnnjurregistret
  • Svenska Barnreumaregistret  

Kvalitetsregister för att förbättra vården

Syftet med kvalitetsregister är att utveckla och förbättra vården. Information om den vård och behandling patienten tagit del av, samlas därför in för uppföljning, utvärdering och verksamhetsutveckling. Kvalitetsregistren skapas av vårdgivarna i samarbete med patienterna.

I Sverige finns det nästan två miljoner barn, ungefär 300 000 (15%) av dem har en kronisk sjukdom, som kan leda till funktionshinder och sänkt livskvalitet. Med tidiga åtgärder går det att minska lidande och samhällets kostnader. Genom att mäta och följa upp kvalitén på verksamheternas insatser kan vården bli säkrare och bättre för barnen.

Vad är ett kvalitetsregister?

Mer information på 1177

Mer information

Mer information om den tekniska plattformen Compos

Kontakt

Per Lewander
 

Årsrapport Barn och Vuxenkvalitetsregister

2012-2013

Uppdaterad: 2016-03-14
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion