Region Jnkpings ln Barn- och Vuxen kvalitetsregister
plus.rjl.sebarnochvuxenkvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insats (EMQ

Marina Lundquist
Registerhållare

Ylva Fredholm Ståhl
Ordförande

Uppdaterad: 2015-02-11
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion