Region Jnkpings ln Barn- och Vuxen kvalitetsregister
plus.rjl.sebarnochvuxenkvalitetsregister

Lekande barn, foto: Smålandsbilder.se

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister
- vill du vara med och förbättra vården?

Vi som arbetar inom hälso- och sjukvården vill lära oss mer för att hela tiden förbättra vården av dig och andra patienter. Barn- och vuxenkvalitetsregister är en samlingsplats för flera svenska kvalitetsregister. Syftet med kvalitetsregister är att förbättra vård och behandlingar. Därför samlar vi in information och uppgifter om detta. Vi vill att du är med och förbättrar vården!

Informationsplikten A och O

Det är viktigt att du som patient får information om vad ett nationellt kvalitetsregister är och vilka dina rättigheter är. Det är patienten som bestämmer om registrering får ske i ett nationellt kvalitetsregister, det betyder att du som personal ska ge information på ett sådant sätt att patienten har möjlighet att motsätta sig registrering.

Överföring av hälsodata till andra länder kräver dock samtycke från patient.
 

Information om kvalitetsregister

Uppdaterad: 2016-02-11
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion