Region Jnkpings ln Barn- och Vuxen kvalitetsregister
plus.rjl.sebarnochvuxenkvalitetsregister

Barn som leker, foto: Smålandsbilder.se

Patientmedverkan

Gör din röst hörd!
- om din medverkan i vården

Vad du som patient tycker, är viktigt för att göra vården bättre. Några viktiga områden för vården är att du själv får tala om hur du mår och hur nöjd du är med den vård du får. Det betyder att den vård du får kan bli ännu bättre.

Patientrapporterad hälsa

"Patientrapporterad hälsa" beskriver hur du själv tycker att du mår och hur din vardag fungerar.  Ett ord som beskriver just detta är PROM som är en förkortning för Patient Reported Outcome Measures. Frågor som handlar om "patientrapporterad hälsa" är till exempel hur du själv tycker att det fungerar inom områden som skolan, kompisar, fritiden, medicinering. Syftet är att ta reda på hur sjukdomen påverkar dig i det dagliga livet och att koppla det till din behandling.

Med hjälp av en dator, Iphone eller Ipad besvarar du frågor om din hälsa. Dina svar kommer då direkt in i registret. Vid ditt nästa mottagningsbesök går du tillsammans med din läkare eller sjuksköterska igenom resultatet. Du kan också följa hur du mår över tid.

Patientnöjdhet

Personalen vill veta hur nöjd du är med vården du får. Ett ord som beskriver just detta är PREM. Det är en förkortning för Patient Reported Experience Measures. Frågor som handlar om patientnöjdhet är hur du har upplevt bemötandet, informationen, delaktighet, tillgänglighet och förtroende för vården. Meningen med detta är att personalen vill veta dina svar och använda dem för att förbättra vården.

Kontakt PROM

John Chaplin

Christina Petersson

Kontakt PREM

Christina Petersson

Uppdaterad: 2016-09-13
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion