Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPG handkirurgi, sydöstra sjukvårdsregionen

Regional medicinsk programgrupp handkirurgi innefattar representanter från de nio sjukhusen i regionen. Gruppen har flera olika uppdrag. Några exempel är att bevaka utvecklingen inom sitt område, att understödja samarbetet i regionen samt att sammanställa regionala vårdriktlinjer.

Möte

  • Kallelse

  • Mötesanteckning

  • Bilaga

 

 

Logga in

Gemensamma dokument för RMPG handkirurgi (begränsad behörighet)

Deltagare 2018

Region Jönköpings län
Markus Engquist
Helena Sundqvist
Katarina Saellström

Landstinget i Kalmar län

Gunnita Augustsson, sekreterare,
Andra Irbe
Stefan Broqvist
Johan Alkstedt
Anna Lutter

Region Östergötland

Lotta Fornander, ordförande
Simon Farnebo
Thomas Hansson

Planerade möten 2018

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPG handkirurgi

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPG handkirurgi

Uppdaterad: 2018-03-15
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion