Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPG handkirurgi, sydöstra sjukvårdsregionen

Regional medicinsk programgrupp handkirurgi innefattar representanter från de nio sjukhusen i regionen. Gruppen har flera olika uppdrag. Några exempel är att bevaka utvecklingen inom sitt område, att understödja samarbetet i regionen samt att sammanställa regionala vårdriktlinjer.

Möte 2017-04-26

Möte 2017-09-28

 

 

Logga in

Gemensamma dokument för RMPG handkirurgi (begränsad behörighet)

Deltagare 2017

Region Jönköpings län
Markus Engquist
Helena Sundqvist
Katarina Saellström

Landstinget i Kalmar län

Gunnita Augustsson, sekreterare,
Andra Irbe
Stefan Broqvist
Johan Lilieqvist
Anna Lutter

Region Östergötland

Lotta Fornander, ordförande
Simon Farnebo
Thomas Hansson

Planerade möten 2017

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPG handkirurgi

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPG handkirurgi

Uppdaterad: 2017-10-16
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion