Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPG handkirurgi, sydöstra sjukvårdsregionen

Regional medicinsk programgrupp handkirurgi innefattar representanter från de nio sjukhusen i regionen. Gruppen har flera olika uppdrag. Några exempel är att bevaka utvecklingen inom sitt område, att understödja samarbetet i regionen samt att sammanställa regionala vårdriktlinjer.

Möte 2017-04-26

Möte 2017-09-28

  • Kallelse
  • Mötesanteckning

 

 

Logga in

Gemensamma dokument för RMPG handkirurgi (begränsad behörighet)

Deltagare 2017

Region Jönköpings län
Markus Engquist
Helena Sundqvist
Katarina Saellström

Landstinget i Kalmar län

Gunnita Augustsson, sekreterare,
Andra Irbe
Stefan Broqvist
Johan Lilieqvist

Region Östergötland

Thomas Hansson, ordförande
Simon Farnebo
Lotta Fornander

Planerade möten 2017

  • 2017-09-27, kl 10:00-13:00 Fredensborg

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPG handkirurgi

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPG handkirurgi

Uppdaterad: 2017-06-01
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion